Friday, July 31, 2009

Garis Panduan Tindakan J/K Kantin

1. Menentukan peraturan kantin – rujuk buku panduan kantin.
2. Menguatkuasakan peraturan kantin dengan bantuan pengawas sekolah.
3. Menentukan jenis makanan / minuman yang dilarang serta mutu makanan yang dijual.
4. Mengawal harga makanan dan minuman yang dijual.
5. Memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin.
6. Mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin.

No comments:

Post a Comment

Followers