Sunday, March 27, 2011

Mesyuarat Agung PIBG kali ke-36 dan Hari Pelaporan


Pada hari Ahad tepat jam 9.30pagi , berlangsungnya mesyuarat PIBG kali ke-36 di dewan SMK. Tanah Putih Kuantan. Meyuarat ini dengan kehadiran ibu bapa yang tidak sampai 200 orang amat mendukacitakan pihak sekolah. Pada sesi 2011/2012 tapuk Yang Dipertua PIBG telah beralih tangan. Banyak muka-muka baru mula menerajui barisan PIBG pada kali ini. Tahniah kepada barisan PIBG yang telah dilantik . Mesyuarat PIBG ditangguhkan pada jam 10.30am . Sedikit jamuan ringan disediakan untuk tetamu yang datang. Pada jam 11.00 pagi , hari pelaporan diadakan dan mengikut pemerhatian yang dibuat kehadiran ibu bapa juga mendukacitakan pihak sekolah. Objektif diadakan hari pelaporan oleh pihak sekolah adalah untuk para ibu bapa mengetahui perkembangan akademik anak-anak mereka.

Tuesday, March 22, 2011

Laporan Kem Jati Diri 2011

Alhamdullilah , kem jati diri berjaya dilaksanakan walaupun dalam hujan yang lebat dengan penyertaan hampir 80 orang pelajar dengan dibantu oleh guru-guru kaunseling dan penglibatan 2 0rang guru disiplin. Terima kasih yang tidak terhingga juga atas kesudian Guru Penolong Kanan HEM berkampung bersama-sama murid-murid di Taman Pertanian sepanjang kem berlangsung. Menurut beberapa orang murid yang telah menyertai kem ini mengatakan bahawa aktiviti agak mencabar kerana hujan yang turun dari pagi hingga petang tanpa henti. Keadaan ini menyebabkan air di tempat mereka menjalani aktiviti berada pada paras peha dan ada juga hingga paras pinggang. Walaubagaimanapun , aktiviti ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Tuesday, March 8, 2011

KEM JATI DIRI


KEM JATI DIRI akan diadakan pada hari Rabu, 09/03/2011 di Taman Pertanian Kuantan ,Pahang. Kem ini dianjurkan oleh Badan Kaunseling dengan kerjasama Badan Disiplin. Fokus kem ini adalah untuk pelajar-pelajar yang bermasalah dari segi disiplin sekolah. Kem ini berlangsung selama satu hari dari jam 7.30 pagi dan berakhir jam 4.30 petang dengan di bantu oleh 5 0rang guru kaunseling dan 2 orang guru disiplin.

Thursday, July 1, 2010

Objektif Pengurusan HEM

Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:-

Objektif Masyarakat

Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam, swasta atau bekerja sendiri.

Objektif Sekolah

Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik. Murid-murid dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Objektif Fungsian

Sekolah dan murid-muridnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan, penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Objektif Peribadi Pelajar

Murid sebagai individu mempunyai objektif yang tertentu dalam proses pembelajaran di sekolah. Cita-cita dan harapan setiap murid perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan.

.../rbj

Sunday, June 27, 2010

Prinsip & Strategi Pengurusan HEM

Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah murid. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur.

Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah:

* Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang.

* Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan.

* Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi.

* Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi.

* Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa, tenaga dan peruntukan.

* Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum

* Proses penilaian program secara objektif.

Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. Tanpa strategi pengurusan, mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi.

.../rbj

Thursday, June 24, 2010

Fungsi-fungsi Pengurusan HEM

Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut:

* mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.

* memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah.

* mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.

* mengendalikan program orientasi pelajar.

* memberi galakan dan pedoman berdikari.

* mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat.

* mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa.

* mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara.

* merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri.

* mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri.

.../rbj

Monday, June 21, 2010

Falsafah Pengurusan HEM di Sekolah

Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik, falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu, keunikan dan kompleksnya masalah pelajar, keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah.

Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu:

The uniqueness of individuals is recognized.

Each individual must be treated as a functioning whole.

A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers, interest, and needs, that is appropriate for any particular school.

Pengurusan Hal Ehwal Murid dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). Dengan kata-kata lain, pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah, dasar, aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. Berdasarkan pegangan falsafah ini, maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah, tetapi juga matlamat negara.

Berdasarkan asas falsafah itu, digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu:

Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponen-komponennya. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya.

Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan.

Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum.

Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM, sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran.

Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid.

Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya.

Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar.

Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru.

Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan.

Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas.

Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri.

Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan.

Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya, mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar.

..../rbj

Followers