Saturday, July 11, 2009

Bidang Tugas Utama Unit HEM

SENARAI TUGAS UTAMA UNIT HAL EHWAL MURID

  1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberikan idea dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal, dan jika perlu mengkaji semula peraturan-peraturan sekolah dari semasa ke semasa.
  2. Merancang segala aktiviti yang berpusatkan murid demi kepentingan mereka.
  3. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Pengetua sebelum tindakan diambil terhadap pelajar berkenaan.
  4. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan membantu dalam menangani masalah tersebut.
  5. Mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan dan kebajikan murid seperti SPBT, KWAMP, pendaftaran dan perpindahan murid dan sebagainya.
  6. Menimbang dan menerima pandangan serta cadangan daripada pelajar, guru, dan ibu bapa tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.
  7. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan pengawas-pengawas sekolah.
  8. Merancang dan mengendalikan mesyuarat sekiranya perlu.

8.1 Terdapat dua jenis mesyuarat jawatankuasa iaitu mesyuarat sidang penuh dan mesyuarat sidang kes. Kekerapan kedua-dua mesyuarat ini diadakan terpulang kepada keperluan budi bicara pengetua.

8.2 Mesyuarat sidang penuh ialah mesyuarat yang diadakan bagi membentangkan dan membincangkan peraturan yang digubal, membentangkan dan membincangkan cadangan tambahan dan pindaan kepada peraturan yang ada dan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan pelajar-pelajar. Semua ahli Jawatankuasa dikehendaki hadir.

8.3 Mesyuarat sidang kes ialah mesyuarat yang diadakan dari semasa ke semasa mengikut keperluan tertentu apabila Pengetua/Pengerusi berpendapat bahawa sidang demikian perlu diadakan. Dalam semua mesyuarat sidang kes, AJK dikehendaki hadir.


No comments:

Post a Comment

Followers