Monday, August 3, 2009

Keceriaan Sekolah : Kebersihan & Keindahan Persekitarannya

Banyak sekolah mengamalkan konsep "Sekolah Dalam Taman" - mementingkan keceriaan dan keindahan sekolah. Sesetengahnya pula mengabaikan keceriaan dan keindahan, sebaliknya menumpukan perhatian kepada perkara lain.

Antara cara untuk memastikan keceriaan sekolah :
1. menanam pelbagai jenis pokok bunga di kawasan sekolah
2. membina kerusi taman di tempat tertentu
3. menyerahkan tugas menjaga keceriaan kawasan tertentu kepada kelab dan persatuan secara sama rata
4. menanamkan kesedaran kepada warga sekolah khususnya murid agar menjaga kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah

Keceriaan dan kebersihan perlu dijadikan amalan hidup...

Di manakah kita? /rbj

No comments:

Post a Comment

Followers