Thursday, June 24, 2010

Fungsi-fungsi Pengurusan HEM

Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut:

* mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.

* memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah.

* mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.

* mengendalikan program orientasi pelajar.

* memberi galakan dan pedoman berdikari.

* mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat.

* mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa.

* mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara.

* merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri.

* mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri.

.../rbj

No comments:

Post a Comment

Followers